Marathi Mhani with Meaning - मराठी म्हणी संग्रह व अर्थ

Marathi Mhani with Meaning या पोस्ट मध्ये मराठी म्हणीचा संग्रह दिलेला आहे. या म्हणी मुलांना मराठी व्याकरण तसेच स्पर्धा परीक्षा किंवा इतर अनेक परीक्षांमध्ये तुम्हाला उपयोगी पडतील. शाळेत मुलांना नेहमी Marathi Mhani with Meaning List लिहायला सांगतात तेव्हा तुम्हाला या मराठीतील सर्व म्हणी पोस्ट चा नक्कीच फायदा होईल.

Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List

Marathi Mhani या पोस्ट मध्ये आधुनिक, गावरान म्हणी, जुन्या म्हणी, विनोदी मराठी म्हणी, खादाड, मराठी म्हणींचा संग्रह आणि अर्थ, टोमणे, मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ अशा संपूर्ण म्हणींचा संग्रह दिलेला आहे.

अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा.
जो व्यक्ती फार शहाणपणा करतो त्याचे मुळीच काम होत नाही.✍
अठरा विश्वे दारिद्र असणे.
अतिशय दुर्बळ असणे.✍
अंगात नाही बळ आणि; चिमटा काढून पळ.
दुर्बळ व्यक्ती बलवान व्यक्ती वर सरळ हल्ला करत नाही तर छोटी खोडी काढून पसार होतो.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
अंथरूण पाहून पाय पसरावे.
जेवढी आपली आवक असेल तेवढेच पैसे खर्च करावे.✍
असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ.
दुर्जन माणसाची संगत केल्यास प्रसंगी आपल्या जीवालाही धोका निर्माण होतो.✍
अक्कल नाही काडीची अन म्हणे बाबा माझ लग्नं करा.
क्षमता नसून एखाद्या गोष्टीचा हट्ट करणे.✍
अंगाचा तीळ पापड होणे.
खूप संतापणे.✍
अचाट खाणे मसणात जाणे.
कोणतीही गोष्ट अती प्रमाणात घातक ठरू शकते.✍
अंगापेक्षा बोंगा मोठा.
मूळ गोष्टींपेक्षा अनुषांगिक गोष्टींचा बडेजाव मोठा असणे.✍
अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी.
बलाढ्य व्यक्ती असून गरज असताना कोणत्याही व्यक्तीकडे मदतीसाठी याचना करणे.✍
अडली गाय अन फटके खाय.
संकटात सापडलेल्या व्यक्तीस जास्त त्रास देणे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
अति राग भीक माग.
अती क्रोधामुळे कोणतीच गोष्ट साध्य करता येत नाही.✍
आपला तो बाब्या दुसर्याचे ते कारटे .
स्वतःच्या बाबतीत असणारे चांगले विचार दुसऱ्याच्या बाबतीत न ठेवण्याची वृत्ती असणे.✍
अनुभवल्याशिवाय कळत नाही, चावल्याशिवाय गिळत नाही .
एखाद्या गोष्टीत भाग घेतल्याशिवाय ती गोष्ट साध्य करता येत नाही.✍
अपयश हे मरणाहून वोखट.
अपयश हे मरणापेक्षा भयंकर आहे तसेच लाजीरवाणे आहे.✍
अप्पा मारी गप्पा .
रिकामटेकडे लोक उगाच चर्चेचे पाल्हाळ लावतात.✍
असतील शिते तर नाचतील भुते.
संपत्ती असनाऱ्या व्यक्तीसोबत सर्वजण असतात.✍
अंगाची लाही लाही होण.
खूप संताप येणे.✍
अंतकाळापेक्षा मध्यांन्नकाळ कठीण.
मरणापेक्षा भुकेच्या यातना खूप कठीण असतात.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
अंधारात केलं तरी उजेडात आल.
गुप्तपणे केलेली गोष्ट कधीही कळू शकते.✍
अठरा विश्व दारिद्र्य त्याला छत्तीस कोटी उपाय.
आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी अनेक उपाय आहेत, पण ते आचरणात आणले पाहिजेत.✍
अडाण्याची गोळी भल्यास गिळी.
अशिक्षित व्यक्ती कोणालाही अडचणीत पाडू शकते.✍
अडला हरी गाढवाचे पाय धरी.
अडचणीच्या वेळी व्यक्तीला मूर्खाची ही मनधरणी करावी लागते.✍
अडली गाय खाते काय.
गरज वंत व्यक्ती कोणत्याही अटी स्वीकारून काम करते.✍
अति तेथे माती.
कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक झाला की काम बिघडते.✍
अघटित वार्ता आणि कोल्हे गेले तीर्था.
अशक्य कोटीतील गोष्टी.✍
अक्कल नाही काडीची आणि नाव सहस्त्रबुद्धे.
लोक नावाप्रमाणे नसतात.✍
अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊ नये.
अपरिचित व्यक्तीशी अधिक सलगी करू नये.✍
अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे.
यश मिळवताना सुरवातीला अपयश येऊ शकते.✍
अती झाले अन आसू आले.
एखाद्या गोष्टीचा अतिरेक झाला की ती गोष्ट दुःखदायी ठरते.✍
अन्नछत्री जेवणे, वर मिरपूड मागणे.
दुसऱ्याकडून आवश्यक ती मदत घेणे आणि अजुन काही गोष्टी मागून मिजास दाखवणे.✍
असेल तेव्हा दिवाळी नाहीतर शिमगा.
खूप द्रव्य असले की चैन करायची नाहीतर गप्प बसायचे.✍
अती झाले गावचे अन पोट फुगले देवाचे.
कृत्य एकाचे मात्र त्रास दुसऱ्यालाच.✍
असंगाशी संग प्राणाशी गाठ.
अयोग्य माणसाची संगत धरली तर प्राणही जाऊ शकतो.✍
आंधळी पाण्याला गेली; अन घागर फोडून घरी आली.
अक्षम व्यक्तीस काम दिले तर ते तडीस जाणे कठीण असते.✍
आजा मेला नि नातू झाला.
एकीकडून फायदा तर दुसरीकडून तोटा होणे.✍
आंधळे दळते अन कुत्रे पीठ खाते.
एका व्यक्तीने कष्ट करायचे अन दुसऱ्याने त्याचा लाभ घ्यायचा.✍
आंधळा मागतो एक; डोळा अन देव देतो दोन.
अपेक्षेपेक्षाही जास्त लाभ होणे.✍
आंधळीपेक्षा तिरळी बरी.
एखादी गोष्ट अगदीच वाईट स्वीकारण्यापेक्षा थोडी दोष असलेली स्वीकारने कधीही चांगले.✍
आई जेवू घालीना बाप भिक मागू देईना.
दोन्ही बाजूंनी संकटात सापडणे.✍
अंगावरचे लेणे जन्मभर देणे.
दागिन्यांसाठी कर्ज काढायचे आणि जन्मभर ते फेडायचे.✍
आईचा काळ नि बायकोशी मवाळ.
आईशी वाईट वागणे आणि बायकोला महत्त्व देणे.✍
अन्नाचा येते वास कोरीचा घेते घास.
अन्न न खाणे पण त्यात मन असणे.✍
अंगाले सुटली खाज हाताला नाही लाज.
गरजवंताला अक्कल नसते.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
आईजीच्या जिवावर बाईजी उदार.
दुसऱ्याचे पैसे दान करून स्वतः चा बडेजाव दाखविणे.✍
आकारे रंगती चेष्टा.
व्यक्तीच्या बाह्य स्वरूपावरून त्याच्या कार्याचा अंदाज करता येत नाही.✍
आखुड शिंगी आणि बहुदुधी.
सर्व आपल्या मनासारखे व्हावे असे वाटने.✍
आगीतून निघून फुफाट्यात पडणे.
एका संकटातून निघून दुसर्‍या संकटात पडने.✍
आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार.
एखादी गोष्ट अस्तित्वातच नसेल तर त्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.✍
आधी जाते बुद्धी मग जाते लक्ष्मी.
आधी वर्तन बिघडते मग व्यक्ती कंगाल होतो.✍
अपापाचा माल गपापा.
लोकांचा तळतळाट करून मिळवलेले धन झपाट्याने नष्ट होते.✍
आधीच आम्हाला हौस, त्यात पडला पाऊस.
अचानक ठरलेल्या एखाद्या गोष्टीत बाधा उत्पन्न होणे.✍
आपण शेण खायचं अन दुसऱ्याच तोंड हुंगायच.
आधी स्वतः वाईट कर्म करायचे आणि दुसऱ्यावर संशय घ्यायचा.✍
आपण हसे लोकाला अन घाण आपल्या नाकाला.
ज्या दोषाबद्दल इतरांना हसायचे, तोच दोष आपल्यात असताना दुर्लक्ष करायचे.✍
आपले नाक कापून दुसऱ्याला अपशकून.
आपले नुकसान झाले तर दुसऱ्या व्यक्तीचे पण नुकसान होवो ही मनीषा मनात ठेवणे.✍
आपलेच दात अन आपलेच ओठ.
आपल्याच माणसांनी आपल्याच माणसाना त्रास देणे.✍
अर्थी दान महापुण्य.
गरजू व्यक्तीला दान दिल्यामुळे पुण्य मिळते.✍
आपल्या गल्लितच कुत्रे शिरजोर.
आपल्या भागात आपलाच वरचष्पा ठेवणे.✍
अडक्याची अंबा आणि गोंधळाला रुपये बारा.
मुख्य गोष्टीपेक्षा अनुषंगिक गोष्टींचाच खर्च जास्त असणे.✍
आभाळ फाटल्यावर त्याला ठिगळ कसे लावायचे.
मोठ संकट आल की बचाव करणे अवघड जाते.✍
आपल्याच पोळीवर तूप ओढणे.
फक्त स्वतःचाच तेवढा फायदा साधून घेणे.✍
आयत्या पिठावर रेखोट्या मारणे.
कोणतेच काम न करता दुसर्‍याच्या जिवावर उपभोग घेणे.✍
आरोग्य हेच ऐश्वर्य.
उत्तम आरोग्य ही यशाची गुरुकिल्ली आहे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
उकराल माती तर पिकतील मोती.
शेतीची चांगली मशागत तर पिक चांगले येते.✍
अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल का.
कोणत्याही गोष्टीला ठराविक मर्यादा असते.✍
आली चाळीशी, करा एकादशी.
परिस्थितीनुसार आपल्या सवयी बदलवणे.✍
आधणातले रडतात व सुपातले हसतात.
संंकटात असतानाही दुसर्‍याचे दुःख पाहून हसू येते.✍
आले अंगावर घेतले शिंगावर.
संकटाला धैर्याने समोर जावे.✍
आशेची माय निराशा.
निराशा होईल म्हणून आशा कधीही सोडू नये.✍
आधीच तारे त्यात गेले वारे.
विचित्र व्यक्तीच्या वर्तनात भर पडणारी घटना घडणे.✍
आस्मान दावणे.
पराजय करणे.✍
आई जेवू घालीना बाप भीक मागू देईना.
दोन्ही बाजूंनी अडचणीत पडणे.✍
आईची माया न पोर जाई वाया.
अति लाडाने मूल बिघडने.✍
अवशी खाई तूप आणि सकाळी पाही रूप.
अतिशय उतावळेपणाची कृती.✍
आकांक्षापुढती गगन ठेंगणे.
आशावाद ठेवल्यावर कोणतेही लक्ष्य साध्य होते.✍
अती खाणे मसणात जाणे.
अति खाणे नुकसानकारक असते.✍
आखाड्याच्या मैदानात पहिलवानाची किंमत.
व्यक्तीला योग्य ठिकाणीच किंमत मिळते.✍
आग सोमेश्वरी नि बंब रामेश्वरी.
गरजू माणसाला मदत करणे सोडून, गरज नसलेल्या माणसाला मदत करणे.✍
आचार तेथे विचार.
चांगली संस्कृती चांगल्या विचारांना जन्म देते.✍
आज अंबरी उद्या झोळी धरी.
कधी थाटामाटात राहणे तर कधी दरिद्री राहणे.✍
आठ हात लाकुड, न‌ऊ हात धलपी.
एखादी गोष्टी फार स्तुती करून सादर करणे.✍
अवचित पडे, नि दंडवत घडे.
स्वतःची चूक झाकण्याचा प्रयत्न करणे.✍
आधी करावे मग सांगावे .
कार्य तडीस गेल्याशिवाय त्याकार्याबद्दल उगाच बोलू नये.✍
आपण मेल्यावाचून स्वर्ग दिसत नाही.
अनुभवाशिवाय शहाणपण नसते.✍
आधी पोटोबा मग विठोबा.
आधी पोट भरावे मग देवाला आळवावे.✍
आपण चिंतीतो एक पण; देवाच्या मनात भलतेच.
प्रत्येक गोष्ट आपल्या मनासारखी होत नाही.✍
आपण सुखी तर जग सुखी.
आपण आनंदात असलो की सर्व जगही सुखी वाटते.✍
आपला तो बाब्या अन; दुसऱ्याच ते कारटं.
स्वतःच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करून दुसऱ्यांच्या चुकांविषयी बोलणे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
अवसबाई इकडे पुनवबाई तिकडे.
एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध बाजू.✍
आपली पाठ आपणास दिसून येत नाही.
आपल्यातील दोष आपल्याला दिसत नाहीत.✍
आपले नाही धड अन शेजाऱ्याचा कढ.
आपली परिस्थिती चांगली नसताना दुसऱ्याच्या परिस्थिती विषयी कळकळ दाखविणे.✍
आमचे गहू आम्हालाच देऊ.
आपल्या वस्तूचा चतुराईने दुसऱ्यांना लाभ न मिळू देता स्वतःच त्याचा लाभ घेणे.✍
आयत्या बिळावर नागोबा.
कोणतेही काम न करता दुसर्‍याच्या जिवावर अवलंबून राहणे.✍
आलिया भोगासी असावे सादर.
आलेल्या संकटांना कुरकुर न करता तोंड देणे.✍
आवळा देऊन कोहळा काढणे.
अल्प आमिष दाखवून मोठे काम करून घेणे.✍
आसू ना मासू , कुत्र्याची सासू.
जिव्हाळा नसतानाही वरवर कळवळा दाखविणे.✍
इकडे आड तिकडे विहीर.
दोन्ही बाजूंनी संकटात सापडणे / कोंडी होणे.✍
ईश्वर जन्मास घालतो त्याचे पदरी शेर बांधतो.
जन्मास आलेल्याचे पालन पोषण होतेच.✍
इच्छिलेले जर घडते तर भिक्षूकही राजे होते.
इच्छेप्रमाणे सारे घडले तर सारेच लोक धनवान झाले असते.✍
इच्छा परा ते येई घरा.
आपण जे दुसऱ्याच्या बाबतीत चिंतितो तेच आपल्या वाट्याला येणे.✍
इज्जतीचा फालुदा होणे.
अपमान होणे.✍
इच्छा तसे फळ.
मनात चांगले विचार ठेऊन कार्य केले तर यशस्वी होतेच.✍
उंटावरून शेळ्या हाकणे.
आळस किंवा हलगर्जी पणा करणे.✍
इच्छिलेले घडते तर भिक्षुकही राजे होते.
सर्व आपल्या इच्छेप्रमाणे झाले असते तर सर्वच लोकं धनवान झाले असते.✍
उंदराला मांजर साक्ष.
एका वाईट माणसाने दुसर्‍या वाईट माणसा विषयी चांगले सांगणे.✍
उखळात डोके घातल्यावर मुसळाची भीती कशाला.
एखादे कठीण काम हातात घेतले की श्रमांचा विचार करायचा नसतो.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
उचलली जीभ लावली टाळुला.
कोणताही पूर्व विचार न करता बोलणे.✍
उठता लाथ बसता बुक्की.
नेहमी धाकात ठेवणे.✍
उडदामाजी काळेबेरे .
चांगल्या गोष्टी सोबत वाईट गोष्टही असु शकते.✍
उथळ पाण्याला खळखळाट फार.
अपरिपक्व ज्ञान असलेली व्यक्ती उगाच ज्ञानप्रदर्शन करते.✍
उन पाण्याने घर जळत नसते.
एखाद्या व्यक्तीवर खोटे आरोप केले तरी त्याची बेअब्रू होत नाही.✍
उंदीर गेला लुटी अन आणल्या दोन मुठी.
मनुष्य त्याच्या कुवतीनुसार काम करतो.✍
उकिरड्याची दैना बारा वर्षांनी देखील फिटते.
गरीब व्यक्तीचे दिवस कधीही पालटू शकतात.✍
उचल पत्रावळी म्हणे जेवणारे किती.
मुद्द्याचे काम सोडून भलतीच चौकशी करत बसणे.✍
उचलली जीभ लावली टाळ्याला.
बेताल बोलणे.✍
उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग.
एखाद्या गोष्टीसाठी खूप घाई करणे.✍
उद्योगाचे घरी रिद्धी सिद्धी पाणी भरी.
जेथे उद्योग असतो तेथे संपत्ती येते.✍
उडत्या पक्षाची पिसे मोजणे.
चालता बोलता सहज एखाद्या गोष्टीची पारख करणे.✍
उडाला तर कावळा बुडाला तर बेडूक.
एखाद्या गोष्टीची पारख लगेच होत नाही तर त्यासाठी थोडा वेळ जाऊ द्यावा लागतो.✍
ऊराचे खुराडे आणि चुलीचे तुणतुणे.
अतिशय हलाखीची स्थिती.✍
उद्योगाचे घरी रिद्धी सिद्धी पाणी भरी.
उद्योगी व्यक्ती आयुष्यात यशस्वी होतो आणि त्याची भरभराटही होते.✍
उधारीची पोते सव्वा हात रिते.
उधारीने घेतलेला माल नेहमीच कमी भरतो.✍
उपट सूळ, घे खांद्यावर.
नसते लचांड पाठीमागे लावून घेणे.✍
उत्तम शेती मध्यम व्यापार नि कनिष्ठ नोकरी.
नोकरी पेक्षा व्यापार आणि व्यापारापेक्षा उत्तम शेती आहे.✍
उभारले राजवाडे अन तेथे आले मनकवडे.
श्रीमंती आली की त्यामागे हाजी हाजी करणारे येतातच.✍
एका माळेचे मणी.
सगळीच माणसे सारख्याच स्वभावाची असणे.✍
उस गोड लागला म्हणून मुळासकट खाऊ नये.
एखाद्या चांगल्या गोष्टीचा ती नष्ट होईल एवढा उपभोग करून घेऊ नये.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
एक घाव दोन तुकडे.
एका फटक्यात निकाल लावणे.✍
उसाबरोबर एरंडाला पाणी.
एखाद्या गोष्टीचा लाभ अनपेक्षित पणे दुसऱ्या जवळच्या गोष्टीलाही होतो.✍
उभ्याने यावे अन ओणव्याने जावे.
प्रत्येक काम स्वाभिमानाने करावे आणि त्याचे श्रेय नम्रपणाने घ्यावे.✍
उसाच्या पोटी कापूस.
कर्तबगार मनुष्याच्या वंशात आळशी माणूस असणे.✍
उपसा पसारा मग देवाचा आसरा.
आधी कमा करावे मग देव देव करावे.✍
ऋषीचे कुळ अन हरळीचे मुळ शोधू नये.
ऋषी आणि महान अज्ञात गोष्टींचे मुळ शोधू नये.✍
एक पाय मोडल्याने गोम लंगडी होत नाही.
अनेक स्त्रोत उपलब्ध असताना काम थांबत नाही किंवा श्रीमंत व्यक्तीचे काही पैसे खर्च झाले तरी त्याचा जास्त परिणाम होत नाही.✍
ऐकावे जनाचे करावे मनाचे.
सर्वांचे विचार ऐकूण घ्यावे पण स्वतः चा निर्णय स्वतःच घ्यावा.✍
एका कानाने ऐकावे दुसऱ्या कानाने सोडून द्यावे.
ऐकलेल्या प्रत्येक गोष्टींचा विचार करणे व्यर्थ आहे.✍
एका दगडात दोन पक्षी मारणे.
एकाच कामात दोन कामे करणे.✍
एका माळेचे मनी.
सर्वजण येथून तेथून सारखेच.✍
एकदा की नाव कानफाट्या पडले की पडलेच.
लोकांमध्ये एकदा का नाचक्की झाली की लोकं त्याच दृष्टीने पाहतात.✍
एका हाताने टाळी वाजत नाही.
भांडणात एकाचीच चुक नसते तर प्रत्येकाची थोडी चूक असतेच असते.✍
एकी हेच बळ.
एकत्र समुदाय नेहमी जिंकतो.✍
एक कोल्हा सतरा ठिकाणी व्याला.
एकाच माणसाचा खूप लोकांना त्रास होणे.✍
एक ना धड भाराभर चिंध्या.
अनेक गोष्टी अपूर्ण ठेऊन कोणतीच गोष्ट पूर्ण न करणे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
एक पाय तळ्यात एक पाय मळ्यात.
दोन्ही गोष्टींवर अवलंबून राहणे.✍
एकटा जीव सदाशिव.
एकटी व्यक्ती चिंतामुक्त आणि सुखी असतो.✍
एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ.
एकमेकांना सहकार्याने केल्याने सर्वांचाच फायदा होतो.✍
एका कानाचे दुसऱ्या कानाला कळत नाही.
अत्यंत गुप्तपणे आपले कार्य करणे.✍
एका पिसाने मोर होत नाही.
थोड्याश्या यशाने हुरळून जाणे.✍
एका कानावर पगडी घरी बाईल उघडी.
बाहेर श्रीमंतीचा आव आणायचा आणि घरी दारिद्र्यात राहायचं.✍
एकूण घेत नाही त्याला सांगू नये काही.
जो ऐकून घेत नाहीत त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करू नये.✍
ऐंशी तेथे पंचाऐंशी.
अतिशय उधळेपणाची कृती.✍
एकाची जळते दाढी; दुसरा त्यावर पेटवू पाहतो विडी.
दुसऱ्याच्या अडचणींचा विचार न करता त्यातही स्वतःचा फायदा पाहण्याची दृष्टी ठेवणे.✍
एकाने गाय मारली म्हणून; दुसऱ्याने वासरु मारु नये.
दुसऱ्याने केलेल्या मोठ्या वाईट गोष्टींकडे बोट दाखवून आपण केलेल्या वाईट गोष्टीचे समर्थन करू नये.✍
एका खांबावर द्वारका.
एकाच व्यक्तीवर सर्व जबाबदाऱ्या असणे.✍
ओठात एक नि पोटात एक.
विचार प्रकट करताना वेगळे आणि मनात वेगळेच.✍
ओढाळ गुराला लोढणे गळ्याला.
गुन्हेगाराला कायद्याचा वचक बसायला हवा.✍
ओळखीचा चोर जीवे मारी .
एखाद्याला आपण गुन्हा करताना पाहिल तर तो आपल्या जिवावर उठतो.✍
ओल्याबरोबर सुके जळते.
दुष्टांच्या सोबत राहिल्याने सज्जन माणसालाही त्रास होतो.✍
ओसाड रानात एरंडाचा उदो उदो.
अशिक्षित गावात कमी शिकलेला माणूसही विद्वान ठरतो.✍
औटघटकेचे राज्य.
अल्पकाळ टिकणारी गोष्ट.✍
औषधा वाचून खोकला गेला.
परस्पर संकट टळणे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
ओठी तेच पोटी.
बोलावे तसेच वागावे.✍
कडू कारले तुपात तळले; साखरेत घोळले, तरी ते कडू ते कडूच...
वाईट व्यक्तीची वाईट सवय कधीच जात नाही.✍
कधी तुपाशी तर कधी उपाशी.
पैसा असला की चंगळ करायची नाही तर उपाशी राहायचे.✍
कर नाही त्याला डर कशाला.
दोषी नसणाऱ्याला कसलेही भय राहत नाही.✍
करवंदीच्या जाळीला काटे.
चांगल्या गोष्टींसोबत वाईट गोष्टींचा सामना करावाच लागतो.✍
कवड्यांचे दान केले अन गावात नगारे वाजविले.
दान छोटे करून इतर लोकांना महती सांगणे.✍
कठीण समय येता कोण कामास येतो.
आपल्या अडचणीच्या वेळी कोणीही मदतीला येत नाही.✍
कमरेचे सोडले नि डोईला बांधले.
सर्व लाजलज्जा सोडून देणे.✍
करून करून भागले अन देवपूजेला लागले.
वाईट गोष्टींचा वीट आल्यानंतर चांगल्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करणे.✍
करंगळी सुजली तर डोंगरा एवढी होईल काय.
छोट्या व्यक्तीला थोर माणसाची बरोबरी करणे अशक्य आहे.✍
करीन ते पूर्व.
मी करेन ते योग्य मी म्हणेन ते बरोबर अशा रीतीने वागणे.✍
करावे तसे भरावे.
जशी कृती कराल त्याप्रमाणे चांगले किंवा वाईट फळ मिळणे.✍
करायला गेले गणपती अन झाला मारुती.
जे करायचे आहे ते निट समजून करावे नाही तर भलतेच घडते.✍
करून गेला गाव अन दुसऱ्याचेच नाव.
एकाने केलेल्या गुन्ह्याचा आरोप दुसऱ्यावर लावणे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
कळते पण वळत नाही.
चांगल्या गोष्टी कृतीत आणणे कठीण आहे.✍
कशात काय अन फाटक्यात पाय.
बडेजाव दाखवला तरी त्याचा उपयोग नसतो.✍
काखेत कळसा गावाला वळसा.
जवळ असलेली वस्तू सर्वदूर शोधणे.✍
करवतीची धार पुढे सरली तरी; कापते मागे सरली तरी कापते...
काही गोष्टी केल्या तरी नुकसान होते नाही केल्या तरी नुकसान होते.✍
काठी मारल्याने पाणी दुभंगत नाही.
खरी मैत्री आगंतुक कारणाने तुटत नाही.✍
काम न धंदा, हरी गोविंदा.
रिकाम टेकडा मनुष्य फक्त बडबड करण्यात आपला वेळ वाया घालवतो.✍
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती.
प्राणांतिक संकटातून वाचणे.✍
काविळ झालेल्यास सर्व पिवळे दिसते.
आपण जसे विचार करतो तश्याच गोष्टी आपल्याला दिसतात.✍
काकडीची चोरी अन फाशीची शिक्षा.
छोट्या अपराधांना फार मोठी शिक्षा करणे.✍
काट्यावाचून गुलाब नाही.
चांगल्या गोष्टी कठीण परीश्रमाने मिळतेतात.✍
कणगीत दाणा तर भिल उताणा.
गरजेपुरते जवळ असले कि लोक काम करत नाहीत किंवा कोणाची पर्वा करत नाहीत.✍
काम नाही घरी अन सांडून भरी.
काम नसताना उगाच काम वाढवून पुन्हा तेच काम करणे.✍
काय ग बाई उभी घरात दोघी तिघी.
घरात काम करणारे वाढले की प्रत्येकजण काम चुकारपणा करतो.✍
काळी बेंद्री एकाची अन सुंदर बायको लोकाची.
आपल्या गोष्टींपेक्षा इतरांच्या गोष्टी चांगल्या आहेत असे सर्वांना वाटते.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.
दुर्जन व्यक्तीच्या चिंतनाने चांगल्या माणसाचे नुकसान होत नाही.✍
काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता; बरोबर होत नाही...
जे काम भरपूर पैसा आणि होत नाही, ते थोड्याश्या अधिकाराने होते, संपत्तीपेक्षा सत्ता महत्त्वाची ठरते.✍
काडीचोर तो माडीचोर.
एखाद्या माणसाने क्षुल्लक अपराध केला असेल तर त्याचा घडलेल्या एखाद्या मोठ्या अपराधाची संबंध जोडणे.✍
काना मागुन आली आणि तिखट झाली.
श्रेष्ठ पेक्षा कनिष्ठ माणसाने वरचढ ठरणे.✍
कुडी तशी फोडी.
देहा प्रमाणे आहार किंवा कुवतीनुसार मिळणे.✍
कुंपणानेच शेत खाणे.
रक्षणकर्त्यानेच नुकसान करणे.✍
कुठे राजा भोज कुठे गंगुतेली.
बलाढ्य माणूस आणि दुर्बळ यांची तुलना होऊ शकत नाही.✍
कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले; तरी वाकडे ते वाकडेच...
वाईट व्यक्तीच्या वाईट सवयी कधीही जात नाहीत.✍
कुठेही जा पळसाला पाने तीनच.
सर्वत्र परिस्थिती सारखीच असते.✍
कांदा पडला पेवात पिसा हिंडे गावात.
चुकीच्या मार्गाने शोध घेण्याचा मूर्खपणा करणे.✍
केस उपटल्याने का मढे हलके होते .
जेथे मोठ्या उपायांची गरज असते तेथे छोट्या उपायांनी काही होत नाही.✍
कुन्हाडीचा दांडा गोतास काळ.
दुसऱ्यांना इजा करताना आपल्यालाही इजा होऊ शकते.✍
कुसंतानापेक्षा नि:संतान बरे.
वाईट मुले पोटी जन्माला येण्यापेक्षा, मुले जन्माला न आलेली चांगली.✍
कामापुरता मामा.
आपले काम करून घेईपर्यंत गोड गोड बोलणे.✍
केली खाता हरखले व हिशेब देता कचरले.
विचार न करता कर्ज करायचे आणि देणी वाढली की काळजी करायची.✍
कोल्हयाला द्राक्षे आंबटच.
न मिळणारी गोष्ट आवडत असते असे दर्शविणे.✍
कानात बुगडी गावात फुगडी.
आपल्या जवळच्या थोड्याशा संपत्तीचे मोठे प्रदर्शन करणे.✍
कोल्हा काकडीला राजी.
लहान लहान गोष्टींनी खुश होतात.✍
कोळसा उगाळावा तेवढा काळा.
वाईट व्यक्तीचा अनुभव नेहमी वाईट असतो.✍
कावळा बसला आणि फांदी तुटली.
परस्परांशी कारण संबंध नसताना योगायोगाने दोन गोष्टी एकाच वेळी घडणे.✍
कोंबड झाकलं तरी तांबड; उगवल्या शिवाय राहत नाही.
सत्य कधीच लपत नाही.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
खान तशी माती.
आई वडिलांप्रमाणे त्यांच्या मुलांचे वर्तन असणे.✍
खतास महाखत.
प्रत्येक वाईट माणसाला दुसरा वरचढ माणूस मिळतोच.✍
खाजवून खरुज काढणे.
एखाद्याची उगाच कुरापत काढणे.✍
खाता पिता दोन लाथा.
कायम धाकात ठेवणे.✍
खऱ्याला मरण नाही.
खरे कधीच लपत नाही.✍
खोट्याच्या कपाळी गोटा.
खोटेपणा वाईट काम करणाऱ्यांचे नुकसान होते.✍
खाऊ जाणे तो पचवू जाणे.
एखादे कृत्य धाडसाने करणारा त्याचे परिणाम भोगण्यास ही समर्थ असतो.✍
खायला काळ भुईला भार.
ज्याचा काही उपयोग नाही असा व्यक्ती भार बनतो.✍
खाली मुंडी पाताळ धुंडी.
स्वभावाने गरीब वाटणारा मनुष्यही धोकादायक असू शकतो.✍
खाल्ल्या मिठाला जागणे.
मालकाशी प्रामाणिक राहून त्याला संकट काळी मदत करणे.✍
खाऊन माजावे टाकून माजू नये.
पैशाचा संपत्तीचा गैरवापर करू नये.✍
खाण्याराला चव नाही रांधणारयाला फुरसत नाही.
एखाद्या गोष्टीची मागणी वाढली की ती गोष्ट मुक्तपणे सहन करणे भाग असते.✍
खायला कोंडा निजेला धोंडा.
अत्यंत दारिद्रय असणे.✍
खाल्ल्या घराचे वासे मोजणे.
ज्या घरात राहणे त्याच घराशी बेईमानी करणे.✍
खिळ्यासाठी नाल गेला अन नालीसाठी घोडा.
व्यवस्थित नियोजन नसल्यामुळे अपरिमित नुकसान होणे.✍
खिशात न्हाई आणा, अन ह्याला बाजीराव म्हणा.
गरीब मनुष्यास कोणीही किंमत देत नाही.✍
खिशात नाही दमडी अन बदलली कोंबडी.
ऐपत नसताना बडेजाव दाखविणे.✍
खाई त्याला खवखवे.
जो वाईट काम करतो त्याला मनात धास्ती वाटते.✍
गंगा वाहते तोवर हात धुवून घ्यावे.
जोपर्यंत लाभ घेता येतो तोपर्यंत स्वार्थ साधून घेणे.✍
गड आला पण सिंह गेला.
एखादी महत्त्वाची गोष्ट मिळवताना दुसरी महत्त्वाची गोष्ट दूर जाणे.✍
गाढवापुढे वाचली गीता कालचा गोंधळ बरा होता.
मुर्खाला कितीही उद्देश केला तरी त्याचा उपयोग नसतो.✍
गरज सरो नि वैद्य मरो.
स्वार्थी माणूस दुसऱ्यांचा विचार करत नाही.✍
गरजवंताला अक्कल नाही.
असहय्य माणूस कोणाकडेही मदतीची याचना करतो.✍
ग ची बाधा झाली.
फाजील आत्मविश्वास बळावणे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
गंगेत घोडं न्हालं.
सर्व इच्छा पूर्णत्वास जाणे.✍
गतं न शौच्यम.
एखादी गोष्टीचे महत्व संपल्या नंतर त्यासाठी उपाय योजना करणे व्यर्थ ठरते.✍
गरज ही शोधाची जननी आहे.
गरजेच्या वेळी मनुष्य प्रत्येक प्रकारे आपल्याला हवी ती गोष्ट मिळवतो.✍
गळ्यात पडले झुंड हसून केले गोड.
गळ्यात पडल्यावर वाईट गोष्टी सुद्धा गोड मानून घेणे.✍
गरजेल तो बरसेल काय.
मोठमोठ्या गोष्टी करणारे लोक मुळात काहीच काम करत नाहीत.✍
गर्वाचे घर खाली.
गर्व असलेल्या माणसाचा पराजय होतो.✍
गाढवं मेलं ओझ्याने अन शिगरू मेलं हेलपाट्याने.
समजदार व्यक्ती काम करत आपले जीवन व्यतित करतो तर मुर्ख मनुष्य काम न समजून घेतल्याने त्रस्त जगतो.✍
गाढवाच्या पाठीवर गोणी.
कष्टकरी माणसाला त्याच्या कष्टाचा लाभ मिळत नाही तर तो लाभ इतरांना मिळतो.✍
गाव करी ते राव न करी.
एकीचे बळ एकट्या व्यक्तीच्या कामाच्या तुलनेत जास्त असते व त्यामुळे अशक्य गोष्टी सुद्धा साध्य होतात.✍
गावात घर नाही अन रानात शेत नाही.
दरिद्री असणे.✍
गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली; नाहीतर मग मोडून खाल्ली.
एखाद्या गोष्टीचा उपयोग आपल्या अपेक्षेप्रमाणे झाला तर ठीक, नाहीतर त्याचा अन्य तर्हेने उपयोग करणे.✍
गाढवाने शेत खाल्ले, पाप ना पुण्य.
वाईट व्यक्तीला त्याच्या वागण्याचे काहीही वाटत नाही.✍
गाढवाला गुळाची चव काय.
मूर्ख मनुष्याला चांगल्या गोष्टींची किंमत नसते.✍
गळ्यातले तुटले ओटीत पडले.
नुकसान होता होता टळणे.✍
गाव तिथे उकिरडा.
सर्वत्र सारखीच परिस्थिती असते.✍
गावात नाही झाड आणि म्हणे एरंडयाला आले पान.
एखादी गोष्ट उगाचच वाढवून सांगणे.✍
गुरवाचे लक्ष निविद्यावर.
माणसाला स्वार्थाच्या गोष्टी लगेच कळतात.✍
गोगल गाय पोटात पाय.
वरून दुर्बळ वाटणारे आतून स्वार्थी असू शकतात.✍
गोरा गोमटा कपाळ करंटा.
नुसते दिखाऊपण काही कामाचे नसते.✍
घरचा उंबरठा दारालाच माहित.
घरातील गोष्टी घरातल्या लोकांनाच माहिती असतात.✍
घरात नाही एक तीळ अन मिशाला पिळ.
गरीब असून श्रीमंतीची ऐट करणे.✍
घरोघरी मातीच्या चुली.
सर्वदूर सारखीच परिस्थिती असणे.✍
घरात घाण दारात घाण कुठे गेली गोरीपान.
काम न करता फक्त दिखाउपणा प्रदर्शित करणे.✍
घडाई परिस मडाई जास्त.
मुख्य गोष्टीपेक्षा आनुषंगिक गोष्टींचा खर्च जास्त असणे.✍
घार हिंडते आकाशी परी तिचे चित्त पिल्लांपाशी.
घर प्रमुखाचे लक्ष आपल्या मुलांकडेच असते.✍
घोंगडे भिजत पडणे.
एखादी गोष्ट खूप दिवसांपासून प्रलंबित असणे.✍
घोड्यावर हौदा हत्तीवर खोगीर.
विचार न करता विसंगत कृत्य करणे.✍
घर ना दार देवळी बिर्हाड.
शिरावर कोणती जबाबदारी नसलेली व्यक्ती.✍
घोडे खाई भाडे.
एखाद्या गोष्टीवर भरमसाठ खर्च करणे.✍
घोडे कमावते आणि गाढव खाते.
एकाने कष्ट करावे व निरुपयोगी व्यक्तीने त्याचा गैर फायदा घ्यावा.✍
चमडी जाईल पण दमडी जाणार नाही.
पैश्यावर खूप प्रेम असणे.✍
चढेल तो पडेल.
फार गर्व केला तर पराजय निशित असतो.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
चार दिवस सासूचे चार दिवस सुनेचे.
प्रत्येकाचा दिवस असतो.✍
चांगल्या कामाचा प्रारंभ स्वतःच्या घरापासून व्हावा.
चांगली गोष्टीची सुरवात स्वतः पासून करावी.✍
चिखलात दगड टाकला आणि अंगावर शिंतोडे घेतला.
स्वतःच्याच हाताने स्वतःची बदनामी करून घेणे.✍
चार आण्याचा मसाला बारा आण्याची कोंबडी.
छोट्या गोष्टींची किंमत कमी आणि इतर खर्च खूप महाग असणे.✍
चालत्या गाडीला खीळ घालणे.
चांगल्या कामात व्यत्यय आणणे.✍
चिंती परा ते येई घरा.
वाईट चिंतन केले की तशाच वाईट घटना आपल्या आयुष्यात घडतात.✍
चुकणे हा मानवाचा धर्म आहे.
मनुष्य प्राणी हा चुकू शकतो.✍
चोर नाही तर चोराची लंगोटी.
खूप अपेक्षा असताना अल्प लाभावर समाधान मानणे.✍
चोराच्या उलट्या बोंबा.
गुन्हा न कबूल करताच समोरच्या व्यक्तीला दोषी ठरवणे.✍
चोराच्या वाटा चोरालाच माहीत.
वाईट कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीला त्याचे मार्ग व स्त्रोत माहिती असतात.✍
चोरीचा मामला हळू हळू बोंबला.
वाईट गोष्ट सर्व बाजूंनी झाकण्याचा प्रयत्न होणे.✍
चोर तो चोर वर शिरजोर.
गुन्हा कबूल न करताच समोरच्यास दोषी ठरवणे.✍
चोराची पावली चोराला ठाऊक.
वाईट माणसांनाच वाईट माणसांच्या युक्त्या कळतात.✍
चोर सोडून संन्याश्याला फाशी.
अपराधी व्यक्तीला दंड न करता निष्पाप व्यक्तीला त्रास देणे.✍
चोराच्या मनात चांदणे.
वाईट व्यक्ती कायम कुटिल डाव रचत असतो.✍
चोरावर मोर.
प्रत्येक वाईट माणसाला कधीतरी दुसरा वरचढ माणूस मिळतोच.✍
छडी लागे छमछम विद्या येई घमघम.
कठीण परिश्रम आणि दंड यामुळेच यश मिळते.✍
छत्तीसाचा आकडा.
विरुद्ध मत असणे.✍
जपून पाऊल टाकणे.
काळजीपूर्वक काम करणे.✍
जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी असणे.
सर्वदूर असणे.✍
जशी कामना तशी भावना.
आपण जसे चिंतन करतो त्याप्रमाणे आपले विचार बनतात.✍
जखमेवर मीठ चोळणे.
आधीच त्रस्त असताना परत त्याच गोष्टीविषयी त्रास देणे.✍
जळत घर भाड्याने कोण घेणार?.
संकट ग्रस्त गोष्ट कोणालाच आवडत नाही.✍
जशास तशे.
समोरची व्यक्ती व्यवहारानुसार आपला व्यवहार ठरवावा.✍
जानवे घातल्याने ब्राह्मण होत नाही.
बाह्य देखाव्याने माणूस ज्ञान होत नाही.✍
जशी नियत तशी बरकत.
आपले यश आपल्या चांगल्या विचारांवर अवलंबुन असते.✍
जसा भाव तसा देव.
आपली जशी श्रध्दा असेल त्याप्रमाणेच आपल्याला फळ मिळेल.✍
जावयाचं पोर हरामखोर.
माणसाची प्रवृत्ती आपला स्वार्थ साधण्यासाठीच असते.✍
जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळे.
दुसऱ्याच्या स्थितीत आपण जावे तेव्हा तिचे खरे ज्ञान होते.✍
जिकडे पोळी तिकडे गोंडा घोळी.
एखद्या ठिकाणी लाभ असता तिकडे विशेष लक्ष्य देणे.✍
जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही.
वाईट व्यक्तीची वाईट सवय कधीही जात नाही.✍
जिकडे सुई तिकडे दोरा.
घनिष्ट संबंध असणारे एकमेकांजावळ कायम असतात.✍
जो गुळाने मरतो त्याला विष कशास .
जिथे गोड बोलून काम होते तिथे जालीम उपायांची गरज नसते.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
जिथे कमी तेथे आम्ही.
पडेल ते काम करून समोरच्याला हातभार लावणे.✍
ज्याच्या हाती ससा तो पारधी.
ज्याच्या हाती वस्तू असते त्याला त्याविषयीचे कर्तृत्व बहाल केले जाते, म्हणजेच एकाचे कर्तृत्व; पण ते दुसऱ्याच्या नावे गाजणे.✍
जेथे पिकतं तिथे विकतं नाही.
एखादी गोष्ट विपुल प्रमाणात असलेल्या भागात त्या गोष्टीचे महत्त्व राहत नाही.✍
जो दुसऱ्यावर विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला.
आपले काम दुसऱ्यावर ढकलले तर अपयश येते, कष्ट करणाऱ्या व्यक्तीस काही कमी पडत नाही.✍
जो श्रमी त्याला काय कमी.
कष्ट करणाऱ्या व्यक्तीस काही कमी पडत नाही.✍
ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं.
आपले दु:ख आपल्यालाच सोसावे लागते.✍
ज्याचे करावे भले तो म्हणतो माझेच खरे.
एखाद्याचे भले करायला जावे तर तो त्या गोष्टीस विरोधच करतो व आपलाच हेका चालवण्याचा प्रयत्न करतो.✍
ज्याचा हात मोडेल त्याच्या गळ्यात पडेल.
वाईट कृत्य स्वतःलाच भोगावे लागते.✍
ज्याला नाही अक्कल त्याची घरोघरी नक्कल.
मुर्ख माणसाची सर्वत्र उपेक्षा व टिंगल होते.✍
ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी.
एका प्रदेशात सर्व गुणधर्माचे लोक राहतात.✍
ज्याचा कंटाळा त्याचा वानोळा.
जी कंटाळवाणी बाब असते तीच स्वीकारावी लागणे.✍
ज्याची मिळते पोळी त्याची वाजवावी टाळी.
आपल्या मालकाचे गुणगान करणे.✍
ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी.
जो आपल्यावर उपकार करतो त्या उपकारकर्त्याचे स्मरण करून गुणगान गावे.✍
झाडाजवळ छाया अन बुवाजवळ बाया.
थोडे आमिष दाखविले तरी मनुष्याची धाव तिकडेच असते.✍
झालं गेलं अन गंगेला मिळालं.
भूतकाळाच्या गोष्टी दुर्लक्ष करून पुढे मार्ग क्रमण करणे.✍
झाडाजवळ छाया अन बुवाजवळ बाया.
थोडे आमिष दाखविले तरी मनुष्याची धाव तिकडेच असते.✍
टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नही.
कष्टाशिवाय यश मिळत नाही.✍
ठकास महाठक.
प्रत्येक वाईट माणसाला त्यापेक्षा वरचढ माणूस मिळतोच.✍
ठेवीले अनंते तैसेची राहावे.
जी परिस्थिती आहे त्यात समाधान मानावे.✍
डल्ला मारणे.
दुसऱ्याची वस्तू चोरणे.✍
डोळ्यात अंजन घालणे.
एखाद्याचा दिवसा ढवळ्या विश्वासघात करुन फसविणे.✍
डोंगर पोखरून उंदीर काढणे.
जास्त श्रम करून कमी फायदा होणे.✍
डोळ्यात केर आणि कानात फुंकर.
रोग एका जागी व उपचार दुसऱ्या जागी.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
झाकली मूठ सव्वा लाखाची.
दुर्गुण असले तरी ते प्रकट करू नयेत.✍
ढवळ्या जातो आणि पवळ्या येतो आणि सावळा गोंधळ तसाच राहतो.
कारभारी व्यक्ती बदलली तरी फारसे बदल होत नाही आणि तोच तो गोंधळ उडतो.✍
ढवळ्या शेजारी पवळया बांधला; वाण नाही पण गुण लागला.
दोन व्यक्तींना सोबत राहताना एकमेकांच्या सवयी लागणे.✍
तळ हाताने सूर्य झाकला जात नाही.
छोट्या गोष्टीनी फार मोठ्या आणि थोर बाबी दडवता येत नाही.✍
तवा तापला तोवर भाकरी भाजून घ्यावी.
जोवर लाभ घेता येतो तोपर्यंत स्वार्थ साधून घेणे.✍
तरण्याला लागली कळ अन म्हातारयाला आल बळ.
तरुण माणूस आळशी असतो.✍
तळ्यात मळ्यात करणे.
मनाची अवस्था अस्थिर असणे.✍
तहान लागल्यावर विहीर खोदणे.
गरज लागल्यानंतरच एखाद्या गोष्टीसाठी तयारी करणे.✍
तरण्याचे कोळसे म्हातार्‍याला बाळसे.
अगदी उलट गुणधर्म दिसणे.✍
ताकापुरते रामायण.
एखादी गोष्ट मिळेपर्यंत संवाद साधणे.✍
ताकास तूर न लागू देणे.
मनातील गोष्ट न सांगणे.✍
ताक कुंकून पिणे.
प्रत्येक छोटी गोष्ट सुद्धा काळजीपूर्वक करणे.✍
ताकास जाऊन लोटा लपवणे.
एखादी गोष्ट इच्छा नसताना लपविणे.✍
तुझी दाढी जळू दे; पण माझी वीडी पेटू दे.. .
दुसऱ्याचे नुकसान झाले तरी चालेल पण स्वतःचा स्वार्थ साधणे.✍
तीन तिघाडा काम बिघाडा.
एखादे काम भरपूर जणांनी लक्ष केंद्रित करून केले तर त्यात अपयश येऊ शकते.✍
तू राणी मी राणी पाणी कोण आणी.
दोन नाजूक व्यक्ती कधीही काम करत नाही, असे व्यक्ती जवळ आल्या तर एकमेकांचा एकमेकांना फटका बसतो.✍
तोबऱ्याला पुढे, लगामाला पाठीमागे.
खायला पुढे कामाला मागे.✍
तेरड्याचा रंग तीन दिवस.
एखादे कार्य थोडे दिवस जोरात चालून एकदम बंद पडणे.✍
तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार.
एखाद्याला विनाकारण शिक्षा करणे आणि त्याला त्याबद्दल तक्रार करण्याचा मार्ग मोकळा न ठेवणे.✍
तेल गेले तूप गेले हाती आले धुपाटणे.
एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केल्यावर दोन्ही गोष्टींचा लाभ न होणे.✍
तोंडाला पाने पुसणे.
हमी देऊन समोरच्या व्यक्तीचे काम न करणे.✍
थेंबे थेंबे तळे साचे.
काटकसर केल्यास बरीच शिल्लक मागे राहते.✍
थोरा घराचे श्वान सर्व ही देती मान.
मोठ्या माणसांचा आश्रय हा प्रभावी ठरतो असा आश्रय घेणाऱ्याला कारण नसताना मोठेपणा दिला जातो.✍
दगडा पेक्षा वीट मऊ.
छोट्या छोट्या गोष्टीत समाधानी राहणे.✍
दमडीची नाही मिळकत आणि घडीची नाही फुरसत.
रिकाम टेकडा मनुष्य आपण खूप व्यस्त आहे असे दर्शवितो.✍
दहा मरावे पर दहांचा पोशिंदा मरु नये.
महत्त्वाची व्यक्ती गेली तर फार मोठे नुकसान होते.✍
दक्षिणा तशी प्रदक्षिणा.
व्यवसायात जसा लाभ असेल तसे महत्त्व आपल्या ग्राहकास देणे.✍
दगडावरची रेघ.
कायमची गोष्ट.✍
दगडापेक्षा वीट मऊ.
मोठ्या संकटापेक्षा लहान संकट कमी नुकसानकारक ठरतो.✍
दहा गेले पाच उरले.
आत्मविश्वास कमी होणे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
दिवाळी दसरा हात पाय पसरा.
सण बघून भरमसाठ खर्च करणे.✍
दात कोरून पोट भरतो.
उपजिवीकेसाठी फार थोडे श्रम घेऊन जीवन व्यतीत करणे.✍
दात आहे तर चणे नाहीत; आणि चणे आहेत तर दात नाहीत...
सर्व गोष्टी उपलब्ध असल्या तरी त्याचा उपभोग घेता न येणे.✍
दात कोरुन पोट भारता येत नाही.
इकडून तिकडून आणलेल्या अल्प मिळकती वर जीवन व्यतीत करता येऊ शकत नाही.✍
दाम करी काम.
पैशाला किंमत असते.✍
दाखविलं सोनं हसे मुल तान्हं.
पैशाचा मोह प्रत्येकालाच असतो पैशाची लालूच दाखविताच कामे पटकन होतात.✍
दस की लकडी एक्का बोजा.
प्रत्येकाने थोडा हातभार लावल्यास सर्वांच्या सहकार्याने मोठे काम पूर्ण होते.✍
दाणा दाणा टिपतो पक्षी पोट भरतो.
कष्टकरी आपले पोट अत्यंत जिकिरीने भरतो.✍
दानवाच्या घरी रावण देव.
जसा आपला स्वभाव तसे आपले श्रद्धास्थान बदलते.✍
दारात नाही आड म्हणे लावतो झाड.
साधने नसताना एखादी गोष्ट हौस म्हणून करणे.✍
दिव्याखाली अंधार.
मोठ्या माणसातदेखील दोष असतो.✍
दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात कापूस वेचीत.
दिवसभर आपला वेळ वाया घालवून शेवटच्या क्षणास धावा धाव करणे.✍
दिवस मेला इथं तिथं; अन रात्र झाली निजु कुठं..?.
दिवसभर आपला वेळ वाया घालवून शेवटच्या क्षणास धावा धाव करणे.✍
दिसतं तस नसतं म्हणून जग फसतं.
दिखाऊ गोष्टी या कायम तकलादू असतात.✍
दुरून डोंगर साजरे.
कोणतीही गोष्ट लांबून चांगली दिसते; परंतु जवळ गेल्यावर तिचे खरे स्वरूप कळते.✍
दिल्या भाकरीचा सांगितल्या चाकरीचा.
एखादा मनुष्य एकाच ठिकाणी फार काही अपेक्षा न ठेवता काम करतो.✍
दिवस बुडाला मजूर उडाला.
टाम टून काम करून निघून जाणे.✍
दिवसा चुल रात्री मूल.
दिवस रात्र कामाचा त्रास असणे.✍
दिव्या खाली अंधार.
मोठ्या व्यक्तीचे सुद्धा गुण दोष असतात.✍
दुःख रेड्याला न डाग पखालीला.
एखाद्याच्या त्रासामुळे दुसरा चांगला व्यक्ती त्रासात पडणे.✍
दुध पोळलं की ताक कुंकून प्यावे.
एखादा अवघड प्रसंग सोसल्यावर पुढे काळजी घेणे.✍
दुधात साखर पडणे.
एकाचवेळी अनेक गोष्टीचा लाभ होणे.✍
दुर्दैवाचे दशावतार होणे.
अनेक बाजूने संकट येणे.✍
दुष्टी आड सृष्टी.
आपल्या पाहण्या पलीकडे पण जग आहे.✍
दुखणे हत्तीच्या पायाने येते तर मुंगीच्या पायाने निघून जाते.
दु:ख लवकर संपत नाही.✍
दुधाची तहान ताकावर.
छोट्या गोष्टीत समाधानी राहणे.✍
दुधापेक्षा सायीवर प्रेम जास्त.
मुलांपेक्षा नातवंडांवर अधिक प्रेम असणे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
दुष्काळात तेरावा महिना.
संकटात अधिक भर पडणे.✍
दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते; पण स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही.. .
स्वतःच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करून दुसऱ्याच्या चुकांविषयी बोलणे.✍
देणं न घेणं आणि कंदिल लावून येणं.
उगाचच एखाद्याची कुरापत काढणे.✍
दाखविलं सोनं हसे मुल तान्हं.
पैशाचा मोह प्रत्येकालाच असतो.✍
दुधाने तोंड भाजले कि ताकपण फुंकून प्यावे लागते.
एखाद्या बाबतीत अद्दल घडली की प्रत्येक बाबतीत सावधगिरी बाळगणे.✍
देश तसा वेश.
प्रदेशाप्रमाणे आपले संस्कार किंवा पोशाख बदलतो.✍
देणे कुसळांचे घेणे मुसळाचे.
पैसे कमी आणि काम जास्त.✍
दात कोरून पोट भरत नाही.
मोठ्या व्यवहारात थोडीशी काटकसर करून काही उपयोग होत नाही.✍
दे माय धरणी ठाय करणे.
खूप त्रस्त होणे.✍
दोन मांडवांचा वऱ्हाडी उपाशी.
दोन गोष्टीवर अवलंबून असणाऱ्याचे काम होत नाही.✍
दाम करी काम बिवी करी सलाम.
पैसे खर्च केले की कोणतेही काम होते.✍
दैव उपाशी राही आणि उद्योग पोटभर खाई.
नशिबावर अवलंबून असणारे उपाशी राहतात तर उद्योगी पोटभर खातात.✍
देवाची करणी अन नारळात पाणी.
नैसर्गिक गोष्टींना तोड नसते.✍
देव तारी त्याला कोण मारी .
देवाची कृपा असल्यास आपले कोणीही वाईट करू शकत नाही.✍
देह देवळात चित्त पायतानात .
एका ठिकाणी मन एकाग्र न करता ,दुसऱ्याच ठिकाणी चित्त घोटाळणे.✍
दैव देते कर्म नेते.
कर्म वाईट केले तर चांगल्या गोष्टीचा त्याग करावा लागतो.✍
दोन डोळे शेजारी, भेट नाही संसारी.
जिवलग दोन व्यक्तींची भेट जवळ असूनही न होणे.✍
दैव आले द्यायला अन् पदर नाही घ्यायला.
नशिबाने मिळणे परंतु घेता न येणे.✍
देणे कुसळांचे घेणे मुसळाचे.
पैसे कमी आणि काम जास्त.✍
दैव देते आणि कर्म नेते.
नशिबामुळे उत्कर्ष होतो पण स्वतःच्या कृत्यामुळे नुकसान होते.✍
दृष्टीआड सृष्टी.
आपल्या मागे जे चालते त्याकडे दुर्लक्ष करावे.✍
दोघींचा दादला उपाशी.
एकाच वेळी दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे कोणताही अपेक्षित लाभ न होणे.✍
दुभत्या गाईच्या लाथा गोड.
ज्याच्या पासून काही लाभ होतो त्याचा त्रासदेखील मनुष्य सहन करतो.✍
दैव देते आणि कर्म नेते.
नशिबामुळे उत्कर्ष होतो पण स्वतःच्या कृत्यामुळे नुकसान होते.✍
दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी.
दोन वेगवेगळ्या समूहाना पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तीला तोटा होतो.✍
देखल्या देवा दंडवत.
सहज दिसले म्हणून चौकशी करणे.✍
दैव नाही लल्लाटी पाऊस पडतो शेताच्या काठी.
नशिबात नसल्यास जवळ आलेली संधी सुद्धा दूर जाते.✍
द्या दान सुटे गिरान .
एखादा आशावाद दाखवून द्रव्याची अपेक्षा करणे.✍
ध चा मा करणे.
एखाद्या मूळ गोष्टीत बदल करून आपला स्वार्थ साधणे.✍
धर्म करता कर्म उभे राहते.
एखादी चांगली गोष्ट करत असताना पुष्कळदा त्यातून नको ती निष्पत्ती होते.✍
धनगराची कुत्रे लेंड्यापाशी ना मेंढ्यापाशी.
कोणत्याच कामाचे नसणे.✍
धार्याला बोळा व दरवाजा मोकळा.
छोट्या गोष्टीची काळजी घेणे परंतु मोठी कडे दुर्लक्ष करणे.✍
नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न.
कमी तयारीअसलेल्या कार्यात अनेक बाधा येणे.✍
नर का नारायण बनणे.
कर्म करून उच्च होणे.✍
नवी विटी नवे राज्य.
नवीन राज्यकर्ते नवीन कायदे आणतात.✍
नव्याचे नऊ दिवस.
नवेपणा असतानाचे कौतुक नंतर टिकत नाही.✍
नकर्त्यांचा वार शनिवार.
काम न करणारा व्यक्ती फक्त बहाणे सांगतो.✍
नागेश्वराला नागवून सोमेश्वराला वात लावणे.
एकाचे लुटून दुसऱ्याला दान करणे.✍
नकटे व्हावे पण धाकटे होऊ नये.
छोट्या व्यक्तींना नेहमी कामे सांगितली जातात.✍
नरोवा कुंजरोवा.
कोणत्याही गोष्टी बाबत भाष्य न करणे केल्यास संभ्रम निर्माण करणे.✍
नव्याची नवलाई.
एखाद्या नवी गोष्टीचा उदो उदो करणे.✍
नसून खोळंबा असून दाटी.
एखाद्या प्रमुख व्यक्तीचा कोणताही उपयोग न होणे.✍
नाकाचा बाल.
अत्यंत प्रिय व्यक्ती.✍
नाकापेक्षा मोती जड होणे.
डोईजड होणे.✍
नाव सोनुबाई अन हाती कथलाचा वाळा.
नावाप्रमाणे महती नसणे.✍
नाचता येईना अंगण वाकडे.
स्वतः येत नसलेली गोष्ट न करता इतर व्यक्तीस बोल लावणे.✍
नाव सगुणी अन करणी अवगुणी.
नावाप्रमाणे न राहता वाईट कृत्य करणे.✍
नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे.
केलेला उपदेश निष्फळ ठरणे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
नाव देवाचे आणि गाव पुजाऱ्याचे.
देवाच्या नावाने स्वार्थ जपणे.✍
नावडतीचे मीठ अळणी.
नावडत्या व्यक्तीने केलेली कोणतीही गोष्ट आवडत नाही.✍
निर्लज्जम सदा सुखी.
वाईट व्यक्तीला त्याचा वागण्याचे काहीही वाटत नाही.✍
पहिले पाढे पंचावन्न.
भरपूर समजावुन सुद्धा वाईट वागण्यात बदल न होणे.✍
निंदकाचे घर असावे शेजारी.
निंदा करणारा माणूस उपयोगी ठरतो त्यामुळे आपले दोष कळतात.✍
पाण्यात राहून माशाशी वैर.
बलवानाशी शत्रुत्व काय कामाचे.✍
पालथ्या घड्यावर पाणी.
नि:बुद्ध व्यक्तीचे वर्तन सुधारत नाही.✍
पाण्यात राहून माशाशी वैर .
बलवानाशी शत्रुत्व काय कामाचे.✍
पाची बोटे सारखी नसतात.
सर्वच माणसे सारख्याच स्वभावाची नसतात.✍
पदरी पडले पवित्र झाले.
कोणती गोष्ट एकदा स्वीकारली कितीला नाव ठेवणे उपयोगाचे नसते.✍
पायीची वहाण पायी बरी.
योग्यतेप्रमाणे वागवावे.✍
पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा.
एकाच मार्गावरील पुढील व्यक्तीस वाईट अनुभव आल्यास; तो मागच्या व्यक्तीसाठी मार्गदर्शक ठरतो.. .✍
पी हळद आणि हो गोरी.
उतावीळ होणे.✍
पायलीची सामसूम चिपट्याची धामधूम.
जिथे मोठी शांत असतात तेथे छोट्यांचा बडेजाव असतो.✍
पाप आढ्यावर बोंबलते.
पाप उघड झाल्याशिवाय राहत नाही.✍
पेराल तसे उगवेल.
कर्मानुसार फळ मिळते.✍
प्रत्येक कुत्र्याचा दिवस असतो.
प्रत्येकाचा दिवस येतो.✍
पाहुनी आली आणि म्होतुर लावून गेली.
पाहुणे म्हणून येणे आणि नुकसान करून जाणे.✍
पोटी कस्तुरी वासासाठी फिरे भिरीभिरी.
स्वतः जवळच असणारी वस्तू शोधण्यासाठी इतरत्र फिरणे.✍
पाचामुखी परमेश्वर.
बहुसंख्य लोक म्हणतील तेच खरे मानावे.✍
पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा.
दुसऱ्याच्या अनुभवावरून मनुष्य काही बोध घेतो व सावधपणे वागतो.✍
पुढे तिखट मागे पोचट.
दिसायला फार मोठी पण प्रत्यक्षात तसे नसणारे.✍
पायाची वाहन पायीच बरी.
मूर्ख माणसाला अधिक सन्मान दिला तर तो शेफारतो.✍
प्रयत्नांती परमेश्वर.
खूप कष्ट करण्याची तयारी असली की कोणतीही गोष्ट साध्य होऊ शकते.✍
पै दक्षिण लक्ष प्रदक्षिणा.
पैसा कमी काम जास्त.✍
फट म्हणताच ब्रम्ह हत्या .
छोट्या गोष्टीवरुन दोषी ठरवणे.✍
फुटका डोळा काजळाने साजरा करावा.
आपल्या अंगचा जो दोष नाहीसा होण्यासारखा नसतो तो झाकता येईल तितका झाकावा.✍
फुल ना फुलाची पाकळी.
वास्तविक जितके द्यायला पाहिजे तितके देण्याचे सामर्थ्य नसल्यामुळे त्यापेक्षा पुष्कळ कमी देणे.✍
बळी तो कान पिळी.
बलवान माणूस दुर्बळ माणसांना पिडतो.✍
बडा घर पोकळ वसा.
श्रीमंत असून कंजूष असणे,.✍
बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर.
कोणत्याही गोष्टीचा पुरावा मागणे.✍
बोडकी आली व केस कर झाली.
विधवा आली अन लग्न लावून गेली.✍
बाळाचे बाप ब्रह्मचारी.
निष्पाप वाटणाऱ्या व्यक्ती दोषी असणे.✍
बडा घर पोकळ वासा.
दिसण्या श्रीमंती पण प्रत्यक्षात तिचा अभाव.✍
बोलेल तो करेल.
काय केवळ बडबड करणाऱ्याकडून काहीही होऊ शकत नाही.✍
बाबाही गेला दशम्या गेल्या.
एकाच दोन वेगवेगळ्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केल्यावर दोन्ही गोष्टींचा लाभ न होणे.✍
बुडत्याला काठीचा आधार.
संकटग्रस्त मनुष्यास छोटी मदत सुद्धा मोठी वाटते.✍
बैल गेला नि झोपा केला.
एखाद्या गोष्टीची निकड संपल्यावर त्या गोष्टीसाठी काम करणे.✍
बैल गेला अन झोपा केला.
एखादी गोष्टीचे महत्व संपल्या नंतर त्यासाठी उपाय योजना करणे व्यर्थ आहे.✍
बोलण्यापेक्षा मौन श्रेष्ठ.
अधिक बोलण्या पेक्षा काम करणे चांगले असते.✍
बोलाचीच कढी बोलाचाच भात.
खोटी आश्वासने देणे.✍
भरवशाच्या म्हशीला टोणगा.
ज्या व्यक्तीवर अति विश्वास आहे नेमक्या अशाच व्यक्ती कडून विश्वासघात होणे.✍
भीक नको पण कुत्रा आवर.
एखाद्याच्या मनात नसले तर त्याने मदत करू नये परंतु निदान आपल्या कार्यात अडथळा आणू नये अशी स्थिती.✍
भीड भिकेची बहीण.
उगाच मनात भीती बाळगून आपण एखाद्याला नकार देऊ शकलो नाही तर शेवटी आपणावर भीक मागण्याची पाळी येणे.✍
भटाला दिली ओसरी भट .
हातपाय पसरीएखाद्याला आश्रय दिला तर तो त्यावर समाधान न मानता अधिक फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो.✍
भित्यापाठी ब्रह्म राक्षस.
भित्रा माणूस सदैव कोणत्याही छोट्या बाबीना घाबरतो.✍
भिंतीला कान असतात.
गुप्त गोष्ट उघड झाल्याशिवाय राहात नाही.✍
भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस बिद्री.
व्यक्ती काही कारण नसताना भीत असते.✍
मऊ सापडले म्हणून कोपराने खणू नये.
एखाद्याच्या चांगुलपणाचा फार फायदा घेऊ नये.✍
मानेवर गळू आणि पायाला जळू.
रोग एकीकडे उपाय भलतीकडे.✍
मनी वसे ते स्वप्नी दिसे .
आपण ज्या गोष्टीचा सदैव विचार करतो तीच गोष्ट आपल्याला आसपास दिसते.✍
मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात.
व्यक्तीचे गुणदोष सुरवातीच्या काळात लगेच कळतात.✍
मांजरीचे दात तिच्या पिल्लाला लागत नाही.
आई वडिलांचे बोलणे लेकराच्या हिताचेच असते.✍
मनात मांडे पदरात धोंडे.
केवळ मोठ मोठी मनोराज्य करायचे परंतु प्रत्यक्षात पदरात काहीही पडत नाही अशी स्थिती.✍
मूर्ती लहान पण कीर्ती महान.
छोटा मनुष्य तरी कार्य क्षमता खूप असणे.✍
मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसत नाही.
काही गोष्टी स्वतः अनुभावल्याशिवाय कळत नाही.✍
मन जाणे पाप .
आपणकेलेले पाप दुसऱ्याला कळाले नाही तरी ज्याचे त्याला ते माहीत असतेच.✍
ये रे कुत्र्या खा माझा पाय.
आपण होऊन संकट ओढवून घेणे.✍
यज्ञास बळी बोकडाचा.
दुर्बळ व्यक्तीला कठीण काम करण्यास सांगणे.✍
या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करणे.
बनवाबनवी करणे.✍
यथा राजा तथा प्रजा.
सर्वसामान्य लोक नेहमी मोठ्यांचे किंवा वरिष्ठांचे अनुकरण करतात.✍
रात्र थोडी सोंगे फार.
काम भरपूर, वेळ कमी.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
रंग जाणे रंगारी.
ज्याची विद्या त्यालाच माहीत.✍
रोज मरे त्याला कोण रडे.
तीच ती गोष्ट वारंवार होऊ लागली म्हणजे तिच्यातील स्वारस्य नष्ट होते व तिच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.✍
राजा उदार झाला हाती भोपळा दिला.
आशा असताना एखाद्या मोठ्या व्यक्तीने अपेक्षेनुसार काम न करणे.✍
राज्याचे घोडे आणि खासदार उडे.
वस्तू एकाची मिजास दुसऱ्याची.✍
राम कृष्ण आले गेले; तरीही जग का चालायचे थांबले.
व्यावहारिक बाबी कुणासाठीही थांबत नाहीत.✍
रामाशिवाय रामायण कृष्णाशिवाय महाभारत.
मुख्य गोष्टीचा अभाव.✍
राईचा पर्वत करणे.
मूळ गोष्ट अगदी क्षुल्लक असता तिचा विपर्यास करून सांगणे.✍
लंकेची पार्वती असणे.
अत्यंत गरीब असणे.✍
लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण.
लोकांना उपदेश करायचा पण स्वता मात्र त्याप्रमाणे वागायचे नाही.✍
लग्नाला गेली आणि बारशाला आली.
अतिशय उशिराने पोहोचणे.✍
लहान तोंडी मोठा घास.
छोट्या व्यक्तीने आवाक्या बाहेरच्या गोष्टी करणे.✍
लंकेत सोन्याच्या विटा.
दुसऱ्याची श्रीमंती आपल्या काही कामाची नसते.✍
लकडी दाखविल्या शिवाय मकडी वळत नाही.
धाका शिवाय शिस्त नाही.✍
लाज नाही मला कोणी काही म्हणा.
निर्लज्ज मनुष्य दुसऱ्याच्या टीकेची पर्वा करत नाही.✍
लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा.
मोठेपणा न मिरवता छोटे होऊन आपले काम परिपूर्ण करणे सुखी आहे.✍
लेकी बोले सुने लागे.
एकाला बोलल्यावर दुसऱ्याने त्यातील संदेश ओळखणे.✍
वराती मागून घोडे.
एखादी गोष्टीचे महत्व संपल्या नंतर त्यासाठी उपाय योजना करणे व्यर्थ आहे.✍
वाचाल तर वाचाल.
शिक्षण घेतले तरच प्रगती होऊ शकते.✍
तितका संताप.
कामाचा पसारा जितका अधिक तितकी जबाबदारी अधिक असणे.✍
वारा पाहून पाठ फिरवावी.
वातावरण पाहून वागावे.✍
वळणाचे पाणी वळणावर जाणे.
निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे ज्या गोष्टी घडायच्या त्या घडतच राहणार.✍
विशी विद्या तिशी धन.
योग्य वेळेत योग्य कामे केली की त्यावरून कर्तुत्वाचा अंदाज बांधता येतो.✍
वाळूचे कणही रगडीता तेलही गळे.
कठोर परिश्रमामुळे कोणतीही गोष्ट साध्या होऊ शकते.✍
वाघ म्हटले तरी खातो; आणि वाघोबा म्हटले तरीही खातोच .
वाईट व्यक्तीला चांगली म्हंटले किंवा वाईट तरी त्रास द्यायचा तो देणारच.✍
वड्याचे तेल वाग्यांवर.
एका गोष्टीचा राग दुसऱ्यावर काढणे.✍
वारा पाहून पाठ फिरविणे.
परिस्थिती पाहून वर्तन करणे.✍
वाऱ्यावरती वरात काढणे.
स्वतः नियोजन न करता दुसऱ्यावर विसंबून महत्त्वाचे कार्य करणे.✍
विचाराची तूट तेथे भाषणाला उत.
मूर्खांच्या गर्दीत नेहमी नुसती बडबड असते.✍
वासरात लंगडी गाय शहाणी.
मूर्ख लोकांमध्ये कमी बुध्धिवान मनुष्यसुद्धा प्रसिद्ध असतो.✍
वाहत्या गंगेत हात हात धुणे .
सर्व साधने अनुकूल असली की होईल तो फायदा करून घेणे.✍
शेजीबाईची कढी धावधाव वाढी.
एकाची वस्तू घेऊन दुसऱ्यावर उपकार दाखविणे.✍
विंचवाचे बिहाड पाठीवर.
फिरत्या माणसाचा ठाव ठिकाणा लागणे मुश्कील असते किंवा अस्थिर गोष्टी या कायम मूळ विषयापासून भटकतात.✍
विश्वासही ठेवला घरी चारी सुना गरवार करी.
विश्वासघात करणे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
शितावरून भाताची परीक्षा.
फार थोड्या नमुन्यावरुन मोठ्या वस्तूंची चाचणी करणे.✍
शुद्ध नाही मन तया काय करी साबण.
मनात कुविचार असता चांगले विचार ऐकणे व्यर्थ आहे.✍
शेजी देईल काय आणि मन धायेल काय .
शेजारणीने एखादा पदार्थ सढळ हाताने करून दिला तरीच मनाची तृप्ति होऊ शकत नाही.✍
शुध्द बीजापोटी फळे रसाळ .
गोमटीसंस्कारी कुटुंबात चांगल्या व्यक्ती असतात.✍
शेखी मीरविणे.
उगाचच मोठ्या गोष्टी करणे.✍
शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी.
चांगल्या च्या पोटी चांगल्याच गोष्टी येतात.✍
शहाण्याला शब्दाचा मार.
शहाण्या माणसाला त्याच्या चुकी बाबत शब्दांनी समज दिली तरी ते पुरेसे असते.✍
शेरास सव्वाशेर.
प्रत्येक वाईट माणसाला त्यापेक्षा वरचढ माणूस मिळतोच.✍
शेंडी तुटो की पारंबी तुटो.
एखाद्या गोष्टीचे परिणाम काय राहणार याची चिंता न करणे.✍
शेळी जाते जीवानिशी खाणारा म्हणतो वातड.
आपल्या स्वार्थ साधण्यासाठी दुसऱ्याच्या जीवाचा विचार न करणे.✍
श्वानाचीया भुंकण्याला हती देईना किंमत.
बलवान व्यक्ती दुर्बल माणसाला किंमत देत नाही.✍
समुद्रामाजी फुटकें तारू.
चांगल्या गोष्टींबरोबर वाईट गोष्टी पण असतात.✍
संग तसा रंग.
संगती प्रमाणे वर्तन असणे.✍
सरड्याची धाव कुंपणा पर्यंतच.
दुर्बळ माणूस एका मार्यादेच्याआतच काम करतो.✍
सांगी तर सांगी म्हणे वडाला वांगी.
एकदम अशक्य कोटीतील गोष्ट करणे.✍
Marathi Mhani with Meaning, Marathi Mhani List, Marathi Mhani, मराठी म्हणीचा संग्रह, मराठी म्हणी, Marathi Mhani with Meaning List
हात दाखवून अवलक्षण.
उगाचच विविध गोष्टी मागे धावून हसे करुन घेणे.✍
सगळेच मुसळ केरात.
मुख्य महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाल्याने घेतलेले सर्व परिश्रम वाया जाणे.✍
सरकारी काम अन बारा महिने थांब.
काही कामं नेहमी विलंबाने होत असतात, त्या साठी धीर देणे योग्य.✍
संन्याश्याच्या लग्नाला शेंडीपासून प्रारंभ.
मुळात कमी तयारी असलेल्या व अडखळत असलेल्या कार्यात अनेक बाधा येणे.✍
समर्थाघरचे श्वान त्याला सर्व देती मान.
मोठा च्या घरच्या शूद्रालाही मान द्यावा लागतो.✍
सात हात लाकुड नऊ हात ढलपी.
एखादी गोष्ट खूप फुगवून सांगणे.✍
साप साप म्हणून भुई धोपटणे.
संकट नसताना त्याचा अभ्यास निर्माण करणे.✍
साखरेचे खाणार त्याला देव देणार.
सगळ्यांशी आपुलकीने वर्तन केल्यास असाध्य बाब साध्य होऊ शकते.✍
सुरुवातीलाच माशी शिंकली.
आरंभालाच अपशकून.✍
सारा गांव मामाचा एक नाही कामाचा.
जवळच्या अशा अनेक व्यक्ती असणे पण त्यापैकी कोणाचाच उपयोग न होणे.✍
सुंठेवाचून खोकला गेला.
परस्पर संकट टळले.✍
सुंभ जळाला तरी पीळ जात नाही.
वैभव गेले तरी ताठा जात नाही.✍
सरड्याची धाव कुंपणापर्यंतच.
प्रत्येकाच्या कामास त्याची शक्ती वा वकूब यांची मर्यादा पडते.✍
सुंभ जळतो पण पिळ जळत नाही.
भरपूर शिक्षा होऊन सुध्दा वाईट प्रवृत्ती नष्ट करता येत नाही.✍
हत्ती गेला शेपूट राहिलं.
अवघड काम संपल्यानंतर छोटे (सोपे) राहणे.✍
हात फिरे तिथे लक्ष्मी वसे.
उद्योगी माणसाच्या घरी संपत्ती नांदते.✍
हपापाचा माल गपापा.
अती हव्यासाने असलेले द्रव्य ही नष्ट होते.✍
हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागणे.
जे आपल्या हातात आहे ते सोडून दुसरे मिळेल या आशेने हातातली सोडण्याची पाळी येणे.✍
हत्ती होऊन ओंडके; आणि मुंगी होऊन साखर खाल्लेली बरी.. .
मोठेपणा न मिरवता छोटे होऊन आपले काम परिपूर्ण करणे सुखी आहे.✍
हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र.
स्वतःच्या व्यवसायात नामांकित असूनही आपल्या घरासाठी आपल्या व्यवसायासंबधित सुविधा देता न येणे.✍
हत्ती गेला पण शेपूट राहिले.
कामाच्या बहुतेक भाग पूर्ण झालं आणि फक्त थोडे शिल्लक राहिला.✍
हातावर तुरी देणे.
एखाद्याच्या कचाट्यातून सुटणे.✍
हृदयाचा उन्हाळा आणि डोळ्यांच्या पावसाळा.
खोटे अश्रू ढाळणे.✍
हा सूर्य आणि हा जयद्रथ.
पुराव्यासहित सिद्ध करणे.✍
हातच्या काकणाला आरसा कशाला.
स्पष्ट असलेल्या गोष्टीला पुरावा नको.✍
हिऱ्या पोटी गारगोटी.
चांगल्या च्या पोटी नाठाळ.✍
हात ओला तर मित्र भला.
म्हणजेच तुमच्या पासून काही फायदा होणार असेल तर लोक तुमचे गोडवे गातात.✍
हातच्या कंकणाला आरसा कशाला.
उघड सत्य हे केव्हाही खरे करता येऊ शकते.✍
होळी जळाली आणि थंडी पळाली.
होळीनंतर थंडी कमी होते.✍
हाजिर तो वजीर.
जो ऐन वेळेला हजर असतो त्याचाच फायदा होतो.✍
हिरा तो हिरा गार तो गार.
गुणी माणसाचे गुण प्रकट झाल्यावाचून राहत नाहीत.✍
श्रीच्या मागोमाग ग येतो.
संपत्तीबरोबर गर्व येतो.✍

Marathi Mhani List ही पोस्ट तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कळवा, तसेच तुम्हाला Marathi Mhani या पोस्ट बद्दल काही शंका असेल किंवा काही प्रतिक्रिया द्यायची असेल तर आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा.

तुमच्याकडे आणखीन नवीन मराठी म्हणी असतील तर आम्हाला पाठवा आम्ही त्या नवीन मराठी म्हणी या पोस्ट मध्ये समाविष्ट करू. सर्व मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ ही पोस्ट तुमच्या मित्र मैत्रिणींना तसेच परिवारातील सदस्यांना व्हाट्स अप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वर नक्की शेअर करा.

Read More
Categories