Jul 12, 2023

जबरदस्त रिटर्न्स देणारे भारतातील टॉप 5 म्युचुअल फंड

Nippon India Small Cap Fund

Nippon India Small Cap Fund - मागील सहा महिन्यात डायरेक्‍ट प्लॅन ने 19.79% रिटर्न्स दिले आहेत.

HDFC Small Cap Fund

HDFC Small Cap Fund - मागील सहा महिन्यात डायरेक्‍ट प्लॅन ने 21.13% रिटर्न्स दिले आहेत.

Quant Small Cap Fund

Quant Small Cap Fund - मागील सहा महिन्यात डायरेक्‍ट प्लॅन द्वारे 13.05% रिटर्न्स मिळाले आहेत.

Franklin India Smaller Companies Fund

Franklin India Smaller Companies Fund - मागील सहा महिन्यात डायरेक्‍ट प्लॅन ने 20.36% रिटर्न्स दिले आहेत.

Tata Small Cap Fund

Tata Small Cap Fund - मागील सहा महिन्यात डायरेक्‍ट प्लॅन ने 15.48% रिटर्न्स दिले आहेत.

Read More